Begraven of cremeren

Nederland kent vooralsnog twee vormen van afscheid nemen van een dierbare. Deze mogelijkheden zijn begraven of cremeren. Het verzamelwoord voor beiden is uitvaart. Mensen hebben allerlei persoonlijke redenen om te kiezen voor een crematie of juist voor een begrafenis. Dat is ook een vraag die in het vormgeven van de uitvaart essentieel is. Wordt de uitvaart een begrafenis of betreft de uitvaart een crematie?

Cremeren

Bij cremeren is de uiteindelijke as-bestemming een keuze die enorm belangrijk is, wat doe je met de as; kies je voor bewaring of juist voor verstrooiing. Wellicht kies je voor een combinatie van beiden. De verwerking van as kent namelijk vele mogelijkheden. Juist omdat hier vele mogelijkheden in zijn is het van essentieel belang dat de uiteindelijke keuze die hierin wordt gemaakt, een keuze is waar men voor de volle 100% achter staat.

Begraven

Bij begraven is de keuze van het graf belangrijk. Hierbij moet u denken aan een “Algemeen Graf”, een nieuw aan te kopen “Familiegraf” of betreft de begrafenis een bijzetting in een bestaand familiegraf.

Per begraafplaats gelden andere regels en zijn er andere mogelijkheden. Laat u zich voorafgaand goed voorlichten over de begraafplaats van uw keuze, de mogelijkheden die daar zijn, maar zeker ook de regels welke op de begraafplaats van toepassing zijn.

Iedere begraafplaats of iedere gemeente waarbinnen de begraafplaats zich bevind, hanteert een eigen beleid bij het verstrekken van een vergunning voor het oprichten van een grafmonument (gedenkteken). Laat u vooraf goed voorlichten welke richtlijnen de begraafplaats, waar het monument gerealiseerd zal moeten worden, hierin heeft.

Mogelijkheden bij begraven of cremeren

Op het gebied van gedenktekens en as-bestemmingen zijn zeer veel mogelijkheden denkbaar. Vrijblijvend wijzen wij u hierbij op enkele van deze mogelijkheden welke te zien zijn bij Memoriedesign en bij Bosch Glaskunst.