Muziek en beeldmateriaal

Muziek en beeldmateriaal spelen vaak een grote rol bij het afscheid, muziek kan herinneringen tot leven doen komen en kan op die wijze uiting geven aan gevoelens, beeldmateriaal ondersteunt deze gevoelens nog eens extra.

Werkelijk alles is daarin mogelijk en ook hierin is van toepassing dat muziek de herkenbaarheid van de persoon weergeeft, of dit nu tot uitdrukking komt doormiddel van live muziek of door een digitale weergave. Ten tijde van de voorbereiding van de uitvaart zal de keuze voor muziek uitgebreid aan bod komen. Waar nodig kunnen wij u in contact brengen met musici die vocaal of instrumentaal een bijdrage aan het afscheid kunnen geven. Natuurlijk kunnen wij de door u gewenste muziek voor u digitaliseren.

Zoals muziek herinneringen tot leven brengt, zo geven foto’s een goede weergave van het daadwerkelijke leven weer. Veel aula’s en crematoria en begraafplaatsen beschikken tegenwoordig dan ook over audiovisuele apparatuur, daarmee kan tijdens het afscheid beeldmateriaal worden vertoond. Ook is men in de gelegenheid om een door de overledene opgenomen ‘video boodschap” te tonen. De reacties hierop zijn echter vaak wisselend; van “enthousiast” tot “macaber”, dit omdat de persoon die is overleden zélf nog een persoonlijk woord voert tot u als nabestaanden en belangstellenden van de uitvaart. Wanneer die wens er is adviseren wij om deze opgenomen videoboodschap te bewaren bij uw uitvaartwensen registratie.

Mocht de locatie van uw keuze niet ingesteld zijn op het vertonen van beeldmateriaal dan is het uiteraard geen probleem om dit extern te regelen, ook hierbij ondersteunen wij u.

Dit is overigens ook van toepassing op benodigde muziekinstrumenten voor live muziek tijdens de uitvaartplechtigheid, is er bijvoorbeeld geen piano aanwezig op de door dragen wij er zorg voor dat deze wordt geleverd en opgehaald. Wij hebben goede en prettige contacten met diverse professionele toeleveranciers hierin en nemen daarom dan ook graag de zorg hiervoor uit uw handen.