Rouwverwerking

Ieder mens verwerkt het verlies van een dierbare anders. Uiteindelijk weten, of leren we, bijna allemaal hoe we het verlies en verdriet een plaatsje kunnen geven. Ten tijde van het overlijden is dit vaak anders, in een korte periode wordt er zoveel van iemand geëist dat het moeilijk is om alles goed te beseffen en de realiteit ervan in te zien, vaak gaat de periode rondom een uitvaart dan ook als een film voorbij.

Wij van Lupine zijn uiteraard ervaringsdeskundigen en door de individuele begeleiding die wij bieden horen wij vaak dat de band die opgebouwd wordt in de periode ook heel vertrouwd is. Uiteraard is een stukje nazorg voor ons dan ook vanzelfsprekend als hier behoefte aan is, zie dit als een stukje verlenging van onze service en dienstverlening.

Wanneer een ouder, opa of oma, broertje of zusje, een vriendje of vriendinnetje is overleden, kan dit op een kind een grote impact hebben, onze uitvaartbegeleider heeft daarvoor speciale, op het kind gerichte boekjes. Door middel van verhaaltjes en tekeningen wordt in deze “werk” boekjes uitgelegd wat doodgaan nou precies inhoud. Deze boekjes zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën en worden kosteloos door ons aangeboden. Ook hebben wij boekjes die u als ouder van dit kind een stukje op weg helpt om uw kind beter te begrijpen en zodoende beter te kunnen begeleiden in dit proces, uiteraard zijn ook deze boekjes kosteloos.

Het verlies van een kind is voor ouders, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s en verdere naaste omgeving vaak moeilijk te bevatten. Dit vergt dan ook vaak een andere vorm van rouwbegeleiding. De stichting Achter de Regenboog heeft zich speciaal toegelegd op deze vorm van rouwbegeleiding bij kinderen. Zij geven adviezen en helpen bij het verwerken van het verlies van een kind. Zij helpen de broertjes en zusjes, maar ook de ouders om het verlies een plekje te geven. Speciaal daarvoor hebben zij daarop gerichte documentatie. Ook zij kunnen u ten tijde van een uitvaart begeleiden met de toespraak. Verder is er een mogelijkheid om groepsgesprekken bij te wonen om daarmee de ervaringen van andere ouders en broertjes en zusjes uit te wisselen en te delen.

Een ander advies voor een goede rouwverwerking is het vastleggen van de uitvaart door een hierin gespecialiseerde fotograaf . Een “uitvaartfotograaf” verstaat de kunst om op een piëteitsvolle manier de uitvaart vast te leggen, zonder storend of op de voorgrond aanwezig te zijn. Een veel gehoorde reactie van mensen die al eerder gebruik hebben gemaakt van een uitvaartfotograaf is; dat men ervaart dat het hebben van een dergelijke reportage zeer goed helpt bij de verliesverwerking. Op ieder gewenst moment van de dag kun je de foto’s bekijken. Op deze manier gaat men bewust om met het verlies. Ook neemt dit het gevoel weg dat alles langs je heen is gegaan in deze periode. Behalve een fotoreportage bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid voor een videoreportage. De doelstelling is gelijk aan die van een fotoreportage en kan eventueel in samenwerking met het videocondoleance boek worden gemaakt.

Voor zover het technisch mogelijk is in de aula of kerk waar het afscheid plaatsvindt laten wij altijd een geluidsopname maken van de uitvaartplechtigheid, ook deze krijgt u kosteloos van ons aangeboden. Op deze manier kun je niet alleen de muziek die is uitgekozen terug horen, maar ook de eventuele toespraken die zijn gehouden. Vaak blijkt pas later, wanneer de geluidsopname is teruggeluisterd, wat de inhoud was van de gehouden toespraak. Het is echter aan u om te beslissen of een opname wel gewenst is, omdat de meningen hierover voor aanvang van de plechtigheid en na de plechtigheid nog wel eens verschillen, laten wij indien mogelijk altijd een opname mee lopen. Hierdoor kunt u altijd later nog beslissen of u deze opname in uw bezit wilt hebben. Als voetnoot plaatsen wij hierbij dat er kerkgebouwen zijn waarbij dit niet tot de standaard moeglijkheden behoort, uiteraard kan er dan wel een opname worden gemaakt, echter vergt dit speciale voorzieningen waarvoor moet worden overlegd met de kerk.

Als service zorgen wij ook altijd dat u ca. een weekje na de uitvaart van ons een overzicht krijgt waarop wat foto’s staan van de uitvaart. Gedurende de dag van het afscheid nemen wij op piëteitsvolle wijze enkele foto’s, van momenten in de uitvaart, van eventuele bloemen en overige dierbare momenten. Deze worden door ons gebundeld en als service kosteloos aan u aangeboden. Belangrijk is wel dat het “fragmenten” zijn uit de uitvaart, een geheel andere beleving dan wanneer u een uitvaartfotograaf hiervoor benaderd. Vooraf vragen wij aan u of u het op prijs stelt wanneer wij dit voor u doen, is dit niet het geval dan laten wij dit achterwegen. Veelal wordt het maken hiervan wel gewaardeerd en geeft men aan dat het zeker heeft geholpen bij “het verwerken van het verlies”.

Als stukje extra ondersteuning hierbij ontvangt u op de dag van de uitvaart het boekje “Verlies”, in dit boekje treft u de verhalen aan van “lotgenoten” en de wijze hoe zij hiermee omgaan, uiteraard wordt ook dit boekje kosteloos aan u aangeboden.