Uitvaartplechtigheid

Uitvaartplechtigheid

Vaak denken mensen er niet over na en wordt al heel snel overgegaan tot het houden van een uitvaartdienst op de daarvoor gebruikelijke plaatsen. Wij willen onder de aandacht brengen dat er veel meer mogelijk is dan u wellicht in eerste instantie gedacht had. Ongekende...
Rouwkaarten

Rouwkaarten

De aankondiging van overlijden is een belangrijk onderdeel van de uitvaart. Aan deze kennisgeving kan men vaak al zien hoe de persoon die overleden is in het leven heeft gestaan. Daarom wordt vaak van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de te verzenden rouwkaart een...
Rouwkaarten

Muziek en beeldmateriaal

Muziek en beeldmateriaal spelen vaak een grote rol bij het afscheid, muziek kan herinneringen tot leven doen komen en kan op die wijze uiting geven aan gevoelens, beeldmateriaal ondersteunt deze gevoelens nog eens extra. Werkelijk alles is daarin mogelijk en ook...