Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Werd er vroeger zelden vrij over de dood gesproken, is dit in deze tijd gelukkig anders. We praten makkelijker over de dood. Daarmee is er de behoefte ontstaan om de wensen betreffende iemands eigen uitvaart bij leven en welzijn al op voorhand op papier vast te...
Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Begraven of cremeren

Nederland kent vooralsnog twee vormen van afscheid nemen van een dierbare. Deze mogelijkheden zijn begraven of cremeren. Het verzamelwoord voor beiden is uitvaart. Mensen hebben allerlei persoonlijke redenen om te kiezen voor een crematie of juist voor een begrafenis....
Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Waar vindt het afscheid plaats

Is een vraag die ter sprake komt op het moment dat de uitvaart vorm gegeven gaat worden. Het kiezen van een uitvaartlocatie is afhankelijk van diverse factoren, zoals onder andere op het aantal personen dat de uitvaart bijwoont, de gewenste uitstraling, de tijdsduur,...
Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Uitvaartthema’s

U kunt de keuze maken om de uitvaart een thema mee te geven. Vooral bij een uitvaart van een jonger kind kan dit helpen om het verlies te verwerken. Vaak blijkt dat broertjes en/of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes die hierbij een taak kunnen en mogen vervullen er...
Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Uitvaartkist of Lijkwade

De uitdrukking “zoveel mensen zoveel wensen” is zeker van toepassing wanneer we kijken naar het gebruik van een uitvaartkist, deze zijn er in vele vormen, uitstralingen en gefabriceerd van diverse materialen. Tegenwoordig kijken we veel milieubewuster naar alles,...