Tarieven

Over de kosten van een uitvaart doen wel eens de wildste verhalen de ronde, deze onrust ontstaat doordat er geen goed inzicht wordt gegeven in de te verwachten uitvaartkosten. Onze doelstelling is hier zo duidelijk mogelijk over te zijn naar u als nabestaande, er is niets zo erg dan dat u naast het verdriet over het verlies ook nog de zorgen om de financiën heeft.

De kosten van een uitvaart worden mede bepaald door “aantallen”, denk hierbij aan aantallen kaarten, maar ook gasten, consumpties, liturgieboekjes, eventueel benodigde volgwagens, dragers, etc. Deze aantallen beïnvloeden de kosten van een uitvaart, dit zelfde is van toepassing op het gebruik van extra tijdsbestekken, bij wijze van spreken voor gebruik van een aula of condoleanceruimte, de keuze voor een restaurant om samen te komen ná de uitvaart, of de keuze om de uitvaart vanuit een kerk of andere locatie te laten plaatsvinden. Kosten worden ook bepaald door de keuze van het type graf; een algemeen graf of een “familiegraf”, daarbij speelt ook de tijdsduur voor gebruik van het graf een rol en de kosten voor het afkopen van het onderhoud.

Tarieven

Al deze factoren zorgen ervoor dat uitvaartkosten worden beïnvloed, daarom kan en mag je als uitvaartbedrijf vooraf ook nooit zeggen “Uw uitvaart kost bij ons… “. Want een veelgehoorde ontstane klacht daardoor is dat men uiteindelijk toch meer moest betalen dan men in eerste instantie had verwacht. Om nu goed te inventariseren wat een uitvaart daadwerkelijk kost is het te adviseren om eventueel vooraf een gesprek aan te gaan wat de wensen zijn met betrekking tot het verzorgen van de uitvaart. Desgewenst kan dit persoonlijk maar uiteraard is dit ook telefonisch mogelijk of per e-mail. Het verstrekken van deze informatie, of het gesprek hieraan voorafgaand is uiteraard vrijblijvend. Des te meer details bekend zijn, des te beter is een inschatting te maken van de te verwachten uitvaartkosten. Ook bestaat de mogelijkheid om een “wensenboekje” in te vullen, nadat u dit boekje hebt ingevuld kunt u het retourneren aan ons waarna wij met de informatie een begroting van te verwachten uitvaartkosten voor u kunnen maken.

Tarieven

Nu zijn bovenstaande mogelijkheden vooral gebaseerd om voorafgaand aan een overlijden te inventariseren wat de kosten van een uitvaart uiteindelijk zullen gaan worden. Wanneer je wordt overrompeld door een plotseling overlijden zijn dit vaak “bijzaken” en is in eerste instantie de regeling van de uitvaart het belangrijkste. Ook in dat geval staan wij u met “raad en daad” ter zijde, inventariseren wij samen met u waar de wensen en mogelijkheden liggen en geven wij u ook te kennen wat dit voor financiële consequenties heeft. Wanneer er uitvaartverzekeringen aanwezig zijn nemen wij de afhandeling hiervan voor u uit handen. Ook al is een eventueel aanwezige uitvaartpolis nog zo gedateerd, de waarde die deze polis vertegenwoordigd blijft altijd van toepassing en zal ook altijd verzilverd kunnen worden.

Tarieven

Een uitvaart waar u met een goed gevoel op terugkijkt, is een uitvaart waarin de betrokkenheid, zorg en persoonlijke aandacht, tot in de kleinste details terug te vinden is, maar welke zeker ook aansluit bij de financiële mogelijkheden die er zijn.