Uitvaartwens, wilsbeschikking & deposito

Werd er vroeger zelden vrij over de dood gesproken, is dit in deze tijd gelukkig anders. We praten makkelijker over de dood. Daarmee is er de behoefte ontstaan om de wensen betreffende iemands eigen uitvaart bij leven en welzijn al op voorhand op papier vast te leggen.

 

Uitvaartwensen en wilsbeschikking

Uitvaartwensen kunnen worden opgeschreven in het speciale uitvaartwensenboekje wat kosteloos wordt verstrekt door ons bedrijf. Het kan ook desgewenst besproken tijdens een persoonlijk gesprek met een van onze uitvaartverzorgers teneinde een wilsbeschikking op te stellen. Hierin staat beschreven hoe het afscheid er te zijner tijd uit zal moeten zien, desgewenst tot in detail. Aan de hand van de kenbaar gemaakte wensen kan er door ons tevens een kostenbegroting worden gemaakt zodat er inzicht komt in de kosten van de uitvaart. Met deze indicatie kan men dan zelf bepalen of men voldoende verzekerd is, of dat er voldoende liquide middelen voorhanden zullen zijn om de uitvaartkosten te dragen. De wilsbeschikking kan worden bewaard op een plek waar nabestaanden weten waar dergelijke papieren terug te vinden zijn. Tevens zal er een kopie bewaard worden door ons bedrijf zodat als dat nodig is er direct de benodigde gegevens terug te vinden zijn.

 

Deposito

Steeds vaker heeft men de wens om op voorhand de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te voldoen. Mede door verandering van het zorgstelsel in Nederland is er, vanwege fiscale voordelen, behoefte ontstaan aan de mogelijkheid voor de oprichting van een depot met betrekking tot het reserveren van de uitvaartkosten. Om dit op een veilige manier te realiseren kan er een bedrag gestort worden in een depositofonds. Lupine Uitvaartverzorging beschikt over een depositofonds, waarin het bedrag voor dekking van de volledige- of gedeeltelijke uitvaart gereserveerd kan worden. Over het saldo van het in het ingelegde bedrag wordt jaarlijks rente bijgeschreven. Het ingelegde bedrag is te allen tijde opvraagbaar. Echter wijzen wij u dan wel op de fiscale consequenties welke dit met zich meebrengt.